Mật ong nguyên chất honeyhouse.

  • Honeyhouse được nên bới phạm hữu hảo. Một người mua hàng đã mua phải những trai mật giả những trai mật không dõ nguồn gốc, chất lượng kém.
  • Với mong muốn không để mọi người mua phải những trai mật kém chất lượng, không dõ nguồn gốc.Từ đó honeyhouse được hình thành
  • Ý nghĩa của honeyhouse là mật ong của mọi nhà. Với nguồn gốc mật ong chất lương nguyên chất 100%, luôn rõ nguồn gốc xuất sứ, được chứng nhận của bộ y tế .
  • Cam kết 100% là mật ong nguyên chất
  • Dưới đây là những hình của honeyhouse từ nguyên liêu đóng trai tới chứng chận các ảng phân tích

Add your comment

đổi trả miễn phí

đổi trả miễn phí sản phẩm sau 30 ngày

thanh toán

thanh toán khi nhận hàng

giao hàng nhanh

giao hàng nhanh trong 3 -5 ngày sau khi đặt hàng

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực. Bỏ qua